Systémová záruka Woodstep

WS-garancia_akar_30_SK.pngNa systém laminátovej podlahovej krytiny Woodstep poskytuje DIEGO systémovú záruku  na  5-30 rokov, v závislosti od typu produktu. Systémová záruka sa vzťahuje na predratie nášľapnej vrstvy.

 

Podmienkou  poskytnutia záruky je, že platí len v prípade súčasného zakúpenia a položenia celého systému laminátovej podlahy Woodstep, t.j. paroizolačnej fólie Woodstep + podložky Woodstep + laminátovej podlahy Woodstep. Pokládku  laminátových podláh treba vykonať  v zmysle návodu na pokládku. Prípadné viditeľné vady podlahy treba skontrolovať ešte pred začatím pokládky, distribútor totiž nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za laminátovú podlahu položenú s viditeľnou vadou. Záruka sa dá uplatniť iba vtedy, ak produkt bol používaný v priestoroch zodpovedajúcich záťažovej triede používania. Záruka sa vzťahuje na predratie nášľapnej vrstvy, za čo sa považuje úplné predratie nášľapnej vrstvy, t.j. úplné zmiznutie dekorovej vrstvy na dobre viditeľnej, minimálne 1×1 cm-vej ploche. Záruka sa vzťahuje iba na používanie podlahy v obytných priestoroch. V prípade používania v kúpeľni, práčovni, saune, pivnici a v iných vlhkých miestnostiach záruku nemôžno uplatniť. Nárok na uplatnenie záruky treba pri splnení horeuvedených podmienok písomne  hlásiť predajcovi.  Pri uplatnení reklamácie treba  predložiť záručný list a originálnu faktúru o kúpe produktu. Pokiaľ je reklamácia uznaná, predajca namiesto poškodených panelov zabezpečí  pre kupujúceho panely na výmenu.

Ak pôvodný dekor/rozmer panelov už nie je k dispozícii, predajca ponúkne zákazníkovi náhradný produkt v podobnej kvalite. Predajca zabezpečí panely na výmenu so zľavou zodpovedajúcou miere opotrebovania. Je dôležité, že na náklady na strhávanie a pokládku podlahy sa záruka nevzťahuje.  Po záručnom plnení  sa záručná doba nepredlžuje, t.j. nevstupuje do platnosti nová záruka.


O podmienkach systémovej záruky Woodstep dostane kompletné informácie každý záujemca v našich predajniach.  Otváraciu dobu a kontaktné údaje našich predajní nájdete v bode Predajne.

 

5996285405102-laminalt-padlo-woodstep-standard-plus-click-7mm-70332-boston-tolgy-enterior-012.jpg

Pin It

Potrebujete poradiť s vhodným výberom?

Buďte našim hosťom na šálku kávy, pričom kolegovia Vám pomôžu nájsť najvhodnejšie riešenie!

Predajne

Chceli by ste získať 50%-nú zľavu?

Staňte sa členom klubu a nakupujte za výhodnejšie ceny!

Požiadať o Klubovú kartu